ก.ค.06

Tags

Related Posts

รวมของฟรี โปรโมชันดีๆ

รับข่าวสารทาง Email:

powered by Google

ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

รพ.จุฬาภรณ์ถวายพระกุศล ตรวจมะเร็งปอดฟรี 5000 คน

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (กดรูปดาวเพื่อโหวต)
Loading ... Loading ...

รพ.จุฬาภรณ์ถวายพระกุศล ตรวจมะเร็งปอดฟรี 5000 คนแรก

ต้องการช่วยเหลือคนไทยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดจากการสูบบุหรี่ ให้ได้รับการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาอย่างทันท่วงที ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 4 ก.ค. 2555 รพ.จุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการบำเพ็ญพระกุศลต่อเนื่องเช่นทุกปีที่ผ่านมา ในโครงการ “ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดแบบบูรณาการ” เพื่อทำการตรวจคัดกรองประชาชนอายุ 50-70 ปี ที่มีประวัติ

รพ.จุฬาภรณ์ถวายพระกุศล ตรวจมะเร็งปอดฟรี

การสูบบุหรี่จัด อาทิ ผู้ที่สูบบุหรี่ 1 ซองต่อวัน เป็นเวลานาน 30 ปี หรือ 2 ซองต่อวันเป็นเวลา 15 ปี มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอด และไม่มีประวัติเป็นโรคมะเร็งชนิดอื่น ไม่เป็นวัณโรค ปอดอักเสบ หรือผู้ไม่มีปัญหาที่คาดว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการตรวจเอกซเรย์ ให้ได้รับการตรวจวินิจฉัย โดยได้มีการแถลงรายละเอียดโครงการเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่อาคารชั้น 1 รพ.จุฬาภรณ์ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา กล่าวว่า ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานโครงการเพื่อคัดกรองมะเร็งให้แก่ชาวไทยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงคุณประโยชน์ด้านการช่วยเหลือประชาชนให้ห่างไกลโรคมะเร็ง อาทิ โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ในปี พ.ศ.2552 โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคมะเร็งเซลล์ตับ ในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ในปี พ.ศ. 2553 และโครงการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในปี พ.ศ.2554 โครงการดังกล่าวนับได้ว่าสามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชนในกลุ่มเสี่ยงระยะเริ่มแรกได้ และยังช่วยวางแผนการรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้หันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งแบบบูรณาการ พญ.ณัทญา ตรีภูริเดช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ กล่าวว่า นอกจากเป็นการให้บริการการตรวจคัดกรองแล้ว ยังรวมถึงการรักษาโรคมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น อีกทั้งช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวได้ตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ ตลอดจนให้บริการแนะนำวิธีรักษาโรคติดบุหรี่ ให้สามารถหยุดบุหรี่ได้อย่างถาวร ส่วนวิธีการตรวจคัดกรองหาโรคมะเร็งในโครงการนี้จะตรวจด้วยวิธีเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปริมาณรังสีต่ำ ร่วมกับการใช้เอกซเรย์ส่วนตัดด้วยระบบดิจิทัล โดยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปริมาณรังสีต่ำเป็นวิธีการตรวจโดยสร้างภาพแบบ 3 มิติ และใช้คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอเป็นภาพอวัยวะในมุมมองต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ซึ่งลดปริมาณรังสีที่ใช้ลงเพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แต่ยังเห็นความผิดปกติได้ดีเหมือนเดิม ส่วนการเอกซเรย์ส่วนตัดด้วยระบบดิจิทัลเป็นการตรวจเอกซเรย์วิธีใหม่ที่แสดงชุดภาพของอวัยวะที่ตรวจ ได้หลายภาพ ซึ่งแตกต่างจากแบบเดิมที่เห็นภาพเดียว ทำให้เห็นรายละเอียดของภาพอวัยวะมากขึ้นและสามารถตรวจพบก้อนและความผิดปกติอื่น ๆ ในปอดได้ดีกว่าแบบดั้งเดิม โดยการตรวจเอกซเรย์ทั้ง 2 แบบถือว่ามีความปลอดภัยมาก

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการชมรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.cccthai.org หรือติดต่อที่ รพ.จุฬาภรณ์ บริเวณชั้น 1 ระหว่างนี้ถึงวันที่ 13 ก.ค. 2555 หรือ โทร. 0-2576-6600-5 ผู้ร่วมโครงการ 5,000 รายแรก จะได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดอย่างละเอียดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีการติดตามดูแลเป็นประจำอย่างน้อยทุก 5 ปี หากตรวจพบรอยโรคหรือสงสัยว่าเป็นมะเร็งปอดจะได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ รพ.จุฬาภรณ์ต่อไป

แสดงความคิดเห็นที่นี่

คุณอาจสนใจบทความเหล่านี้:

Comments

comments