ก.ค.25

Tags

Related Posts

รวมของฟรี โปรโมชันดีๆ

รับข่าวสารทาง Email:

powered by Google

ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

วันภาษาไทยแห่งชาติ29กค.2560

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...

วันภาษาไทยแห่งชาติ29กค.2560

วันภาษาไทยแห่งชาติ-000001

วันภาษาไทยแห่งชาติ29กค.2560

ความเป็นมาของวันภาษาไทย

เนื่องมาจากเมื่อวันที่29กค.2505พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประทานและอภิปรายเรื่อง การใช้ภาษาไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสประการหนึ่งความว่า พวกเรามีโชคดีที่มีภาษาของตัวเองแต่ว่าสมัยโบราณ จึงสมควรอย่างมากที่จะรักษาไว้ ควรใช้คำเก่าๆที่พวกเรามีอยู่แล้ว ไม่สมควรจะมาตั้งคำศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก…” ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งจำเป็นต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง เป็นให้ออกเสียงให้ถูกแน่ชัด อีกอย่างหนึ่งจำเป็นต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในการใช้ แปลว่าการใช้คำมาประกอบประโยค นับคือปัญหาที่สำคัญ ปัญหาลำดับที่สามเป็นความมั่งมีในคำร้องของภาษาไทย ซึ่งเรานึกว่าไม่มั่งคั่งพอเพียง ก็เลยจะต้องมีการกำหนดศัพท์ใหม่มาใช้ … สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความสำคัญในทางวิชาการไม่น้อย แม้กระนั้นบางคำที่ง่ายๆก็ต้องมี

พ่อขุนรามคำเเหงได้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อปี พศ 1826 (คศ1283) มี พยัญชนะ 44 ตัว (21 เสียง), สระ 21 รูป (32 เสียง), วรรณยุกต์ 5 เสียง คือ เสียง สามัญ เอก โท ตรี จัตวา ภาษาไทยดัดเเปลงมาจากบาลี เเละ สันสกฤต

ชาวไทยเป็นคนที่โชคดีที่มีภาษาของตัวเอง เเละมีอักษรไทย เป็นตัวอักษร ประจำชาติ อันเป็นมรดกล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ ซึ่งเป็นเครื่องเเสดงว่าไทยพวกเราเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมสูงศักดิ์มาเเต่สมัยโบราณ เเละยืนนานมากระทั่งปัจจุบันนี้ ชาวไทยคนที่เป็นเจ้าของภาษา ควรจะภูมิใจที่ชาติไทยใช้ภาษาไทย เป็นภาษาประจำชาติมากมายว่า 700 ปีเเล้ว เเละจะยืนยงตลอดกาล ถ้าเกิดทุกคนใส่ใจในจุดสำคัญของภาษาไทย

วันภาษาไทยแห่งชาติ-000002

ความสำคัญของภาษาไทย

ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ภาษาเป็นสื่อใช้ต่อเนื่องกันเเละทำให้วัฒนธรรมอื่นๆเจริญก้าวหน้าขึ้น เเต่ละภาษามีระบบระเบียบของตนเองเเล้วเเต่จะตกลงกันในหมู่ชนชาตินั้น ภาษาก็เลยเป็นศูนย์กลางยืดคนตลอดทั้งชาติ ดังใจความ ตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ์ในพระบาท สมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “ความเป็นชาติโดยเเท้จริง” ว่า ภาษาเป็นเครื่องผูกพันมนุษย์ต่อมนุษย์เเน่นเเฟ้นกว่าสิ่งอื่น เเละไม่มีสิ่งใด ที่จะทำให้คนรู้สึกเป็นพวกเดียวกันหรือเเน่นอนยิ่งไปกว่าภาษาเดียวกัน รัฐบาลทั้งมวลย่อมรู้สึกในข้อนี้อยู่ดี ด้วยเหตุนั้น รัฐบาลใดที่จะต้องดูแลคนประเทศอื่นต่างภาษา ก็เลยจำต้องพากเพียรตั้งสถานที่เรียนเเละออกข้อบังคับบังคับ ให้ชนต่างภาษาเรียนภาษาของผู้ดูแล เเต่ข้อคิดเห็นแบบนี้ จะเสร็จตามประสงค์ของรัฐบาลเสมอก็หามิได้ เเต่ถ้าเกิดยังจัดแจงเเปลง ภาษาไม่เป็นผลสำเร็จอยู่เมื่อใด ก็เเปลว่า ผู้พูดภาษากับผู้ดูแลนั้นยังไม่เชื่ออยู่ตราบนั้น เเละยังจะเรียกว่าเป็นชาติเดียวกันกับมหาชนประจำถิ่นมิได้ อยู่ตราบนั้น ภาษาเป็นสิ่งซึ่งฝังอยู่ในใจมนุษย์เเน่นเเฟ้นมากกว่าสิ่งอื่น”

โดยเหตุนี้ภาษาก็เปรียบเสมือนรั้วของชาติ ถ้าเกิดชาติใดรักษาภาษาของตนเองไว้ก้าวหน้า ให้บริสุทธิ์ ก็จะมีชื่อเสียงว่า รักษาความเป็นชาติ

ชาวไทยทุกคนใช้ภาษาไทยเป็นสื่อความคิดแค่นั้นยังไม่พอ น่าจะรักษาระเบียบปฏิบัติความงามของภาษา ซึ่งเเสดงวัฒนธรรม เเละ เอกลักษณ์ประจำชาติไว้อีกด้วย ดังพระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเทวดา รัตนราชลูกสาว ฯ ประเทศไทยบรมราชเด็กหญิง ตอนหนึ่งว่า

“ภาษานอกเหนือจากที่จะเป็นเครื่องติดต่อสื่อสารเเสดงความ รู้สึกนึกคิดของคนทั้งโลก เเล้ว ยังเป็นเครื่องเเสดงให้มองเห็นวัฒนธรรม อารยธรรม เเละเอกลักษณ์ ประจำชาติอีกด้วย ไทยเป็นประเทศซึ่งมีจารีต ศิลปกรรมเเละภาษา ซึ่งเจริญมาแต่ว่าสมัยโบราณ พวกเราผู้เป็นคนรุ่นต่อไปจะต้องพึงใจ ช่วยเหลือกัน บำรุงรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่บรรพบุรุษได้ อุตส่าห์สร้่างสรรค์ขึ้นไว้ให้ก้าวหน้าสืบไป ”
วันภาษาไทยแห่งชาติ-000003

วัตถุประสงค์ของวันภาษาไทยแห่งชาติ

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นผู้มีปัญญา แล้วก็นักภาษาศาสตร์ไทย แล้วก็เพื่อน้อมรำลึกในบุญคุณของท่านที่ได้ทรงแสดงความปรารถนาดี แล้วก็พระราชทานแนวความคิดต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

2. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ 6 รอบ ในวันที่ 5 เดือนธันวาคม 2542

3. เพื่อกระตุ้นแล้วก็ปลุกจิตสำนึกของคนประเทศไทยตลอดชาติให้ตระหนักถึงจุดสำคัญแล้วก็คุณประโยชน์ของภาษาไทย ตลอดจนร่วมแรงร่วมใจกันบำรุงสนับสนุน และก็สงวนภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นทรัพย์สินวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดกาล

4. เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพสำหรับเพื่อการใช้ภาษาไทย ทั้งยังในวงวิชาการและก็วิชาชีพ และก็เพื่อชูมาตรฐานการเล่าเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนทุกระดับให้ประสบผลสำเร็จเพิ่มขึ้น

5. เพื่อให้โอกาสให้หน่วยงานต่างๆอีกทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนทั่วทั้งประเทศมีส่วนร่วมสำหรับเพื่อการจัดงานกิจกรรมที่นานาประการ เพื่อเผยแพร่วิชาความรู้ภาษาไทยในแบบต่างๆไปสู่หมู่ชนในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ รวมทั้งในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารของทุกคนในชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ-000004
แหล่งข่าวที่มา:วันภาษาไทย

แสดงความคิดเห็นที่นี่

คุณอาจสนใจบทความเหล่านี้:

อัยการสูงสุดสั่งสอบทางวินัยด่วน! คลิปอ้างเป็นอัยการอยากกินลาบ
ชาคริตไม้เลื้อย ปฎิเสธไม่เคยคบ ตาล ลีโอเกิร์ล
เนย์มาร์ซบ เปเอสเซ ค่าตัวสถิติโลก
ฟุตบอลซีเกมส์ไทยเจ๊าอิเหนาหืด1-1
‘บัวหลวง’ มองแนวต้านถัดไป 1,720 จุด
เร่งระบายน้ำเขื่อนป่าสัก-พระรามหก ทำเจ้าพระยาน้ำสูงอีกเมตรกว่า อยุธยาเสี่ยงหนัก

Comments

comments