ศิริราชตรวจสมรรถภาพปอดฟรี มิ.ย.25

Tags

Related Posts

รวมของฟรี โปรโมชันดีๆ

รับข่าวสารทาง Email:

powered by Google

ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

ศิริราชตรวจสมรรถภาพปอดฟรี

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (กดรูปดาวเพื่อโหวต)
Loading ... Loading ...

รศ.นายแพทย์ปรีชา  สุนทรานันท์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม  เผยว่า เนื่องในวันตรวจสมรรถภาพปอดโลก ประจำปี 2555 (World Spirometry Day 2012)  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดลจัดโครงการ

Siriraj World  Spirometry  Day 2012  ตรวจสมรรถภาพปอด ฟรี  (100 ราย)

สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่หรือเคยสูบบุหรี่  ทำงานสัมผัสฝุ่นควัน ผู้มีมีประวัติภูมิแพ้ หรือหอบหืดในครอบครัว หรือผู้ที่เหนื่อยง่าย

ในวันที่  27  มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ศาลาศิริราช 100 ปี รพ.ศิริราช

เพื่อส่งเสริมการตรวจสมรรถภาพปอดพร้อมกันทั่วโลก  เป็นการป้องกันโรคในระยะเริ่มแรกมิให้ลุกลามมากขึ้น จนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพต่อไป ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติม หน่วยตรวจสมรรถภาพปอด รพ.ศิริราช โทร.  0 2419 7757 ต่อ 12

ศิริราชตรวจปอดฟรี

ในสภาพสังคมปัจจุบัน ประชาชนต้องเผชิญปัญหาสุขภาพทั้งด้านมลพิษจากฝุ่นควันและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของตนเองและบุหรี่มือสอง ทำให้มีผู้ป่วยด้วยโรคระบบการหายใจเพิ่มมากขึ้น  ความรุนแรงของโรคส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย  ซึ่งโรคระบบการหายใจบางชนิดสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ด้วยการตรวจสมรรถภาพปอด เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  โรคหอบหืด  หรือโรคอื่นๆที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับความจุปอด  โรคเหล่านี้ถ้าได้รับการตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะทำให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและลดความรุนแรงของโรคได้ พร้อมทั้งผู้ป่วยยังสามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมของตนเองที่เสี่ยงต่อโรคได้

แสดงความคิดเห็นที่นี่

คุณอาจสนใจบทความเหล่านี้:

Comments

comments