Tags

Related Posts

รวมของฟรี โปรโมชันดีๆ

รับข่าวสารทาง Email:

powered by Google

ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

Comcamp ครั้งที่ 25 อบรมคอมสำหรับน้องๆ ม.ปลาย อบรมฟรี 7 วัน

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...

อบรมคอม Comcamp #25

ใครอยากเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย ทั่วประเทศ เข้าร่วมค่ายอบรมฟรี Comcamp ครั้งที่ 25 อบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่สำคัญฟรี 7 วัน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น นอนสบายๆ ไม่ลำบาก เพื่อนเยอะ

Comcamp KMUTT

รับสมัคร วันนี้ ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2556
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 21 มีนาคม 2556
การดำเนินโครงการ วันที่ 6 เมษายน 2556 ถึง วันที่ 12 เมษายน 2556
หมายเหตุ การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ครั้งที่ 25 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รูปแบบการสมัคร

 1. รับสมัครทางเว็บไซต์ comcamp.in.th โดยจำเป็นต้องใช้บัญชี Facebook ประกอบการสมัคร
 2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์

เนื้อหาในการอบรม

 • Computer Hardware and Software
 • C Programming Language
 • Robot
 • Computer Network
 • Computer Graphic

สถานที่อบรม
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคารวิศววัฒนะ(ตึกแดง) ชั้น 11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระยะเวลาการอบรม ระหว่างวันที่ 6 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2556 รวม 7 วัน 6 คืน

ที่พัก หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยบริเวณที่พักมีนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

สวัสดิการ

 • อาหาร มีอาหารรับประทาน 3 มื้อและของว่าง ฟรีตลอดโครงการ
 • พยาบาล มีเครื่องมือและหน่วยพยาบาล พร้อมดูแลผู้เข้าร่วมโครงการตลอด 24 ชั่วโมง
 • การเดินทาง มีรถรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการตามสถานที่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร

***คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สายการเรียนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
 2. มีความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน)
 3. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร
 4. สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ และปฏิบัติตามกิจกรรมที่จัดไว้ด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่
 5. สามารถพักค้างแรมตามระยะเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้ได้

หลักฐานในการสมัคร

 1. ใบสมัครตัวจริงพร้อมคำถาม พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด (กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง)
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรนักเรียน จำนวน 1 ชุด
 4. ใบรับรองการเป็นนักเรียนสายการเรียนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด
 5. ใบขออนุญาตผู้ปกครอง (แนบมาพร้อมใบสมัคร)
 6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองที่ให้การรับรองใบขออนุญาตผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
 7. ใบรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (แนบมาพร้อมใบสมัคร)
 8. ภาพถ่ายชุดนักเรียน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3×4 ซม. ติดในใบสมัคร 1 ภาพ และแนบมาพร้อมกับใบสมัคร 2 ภาพและภาพถ่ายอิสระที่น้องคิดว่าเห็นหน้าน้องชัดที่สุด (ภาพที่มีน้องคนเดียวเท่านั้น) ขนาด 4×6 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ พร้อมเขียนชื่อ-สกุล และโรงเรียนหลังภาพถ่ายทุกใบ

หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

เกณฑ์ในการคัดเลือก

 1. คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ครั้งที่ 25 จำนวน 100 คน
 2. พิจารณาข้อมูลและความถูกต้องในใบสมัครเป็นสำคัญ
 3. ผู้ดำเนินโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการตามความเหมาะสม

สมัครค่าย Comcamp ได้ที่นี่: http://comcamp.in.th/register
Fan Page: https://www.facebook.com/KMUTTcomcamp

ที่มา http://comcamp.in.th

แสดงความคิดเห็นที่นี่

คุณอาจสนใจบทความเหล่านี้:

Comments

comments

 • http://www.csp-th.com/ chayseo

  จัดแบบนี้บ่อยๆนะครับ