Tags

Related Posts

รวมของฟรี โปรโมชันดีๆ

รับข่าวสารทาง Email:

powered by Google

ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

รับสมัคร SME อยากทำธุรกิจส่งออก อบรมฟรีปฎิบัติการเชิงลึก

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (กดรูปดาวเพื่อโหวต)
Loading ... Loading ...

อบรมฟรี SMEs ธุรกิจส่งออก

กรมส่งเสริมการส่งออก โดยสำนักส่งเสริมธุรกิจ SMEs เพื่อการส่งออก กำหนดจัดโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ประจำปี 2555 ภายใต้แนวคิด SMEs Active ปรับ-เปลี่ยน-แปลง ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม S31 (สุขุมวิท 31) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และเสริมสร้างทักษะการค้า การส่งออก การตลาดระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs

อบรมฟรี SMEs ธุรกิจส่งออก

รูปแบบของการจัดโครงการดังกล่าว จะเป็นการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การเสริมสร้างแนวคิด และองค์ความรู้เพื่อการดำเนินธุรกิจสากลสำหรับ SMEs ในภาพรวม อบรมฟรี SMEs ธุรกิจส่งออก เจาะลึกในประเด็นที่ผู้ประกอบการ SMEs ให้ความสนใจ และการสร้างเครือข่ายในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ส่งออก สมาชิก DITP SMEs Club และผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจจะเข้าสู่กระบวนการค้าระหว่างประเทศ กิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการฯ ดังนี้

  • กิจกรรมที่ 1 สำหรับ SMEs ทั่วไป : SMEs ไทย ก้าวทันกระแสโลก (150 ราย) วันอังคารที่ 18 กันยายน 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม S31
  • กิจกรรมที่ 2 สำหรับ SMEs กลุ่มอาหาร และเครื่องดื่ม : คิดเชิงลึก… คิดอย่างไรให้แตกต่าง (40 ราย) วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องเดอะเชมเบอร์ 1 ชั้นใต้ดิน โรงแรม S31
  • กิจกรรมที่ 3 สำหรับ SMEs กลุ่มแฟชั่น และเครื่องหนัง : คิดอย่างสร้างสรรค์… สร้างแรงบันดาลใจไร้ขอบเขต (40 ราย) วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องเดอะเชมเบอร์ 2 ชั้นใต้ดิน โรงแรม S31
  • กิจกรรมที่ 4 สำหรับ SMEs กลุ่มไลฟ์สไตล์ : คิดเชิงพลังบวก… ค้นหาพลังแห่งการสร้างสรรค์ (40 ราย) วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องเดอะเชมเบอร์ 1 ชั้นใต้ดิน โรงแรม S31
  • กิจกรรมที่ 5 สำหรับ SMEs กลุ่มสินค้าสุขภาพ และความงาม : คิดสร้างเสน่ห์ใหม่ทางการตลาด (40 ราย) วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องเดอะเชมเบอร์ 2 ชั้นใต้ดิน โรงแรม S31

สำหรับเงื่อนไขการสมัคร อบรมฟรี SMEs ธุรกิจส่งออก ประกอบด้วย 4 ข้อหลัก ได้แก่

  1. ผู้ประสงค์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2-5 จะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1
  2. เนื่องจากกิจกรรมที่ 2-5 ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ผู้จัดจึงขอสงวนสิทธิ์ในเบื้องต้น ให้เข้าร่วมฯ ได้บริษัทละ 1 ท่าน เท่านั้น
  3. ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2-5 จะต้องรอการยืนยันจากผู้จัดเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าร่วมได้
  4. ผู้ได้รับการยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2-5 จะต้องจัดเตรียมเอกสารรายละเอียดบริษัท (Company Profile) และภาพถ่ายสินค้า โดยนำมาในวันเข้าร่วม เพื่อใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรม

สำรองที่นั่งด่วน ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม !!!!!

ติดต่อขอรับใบสมัครที่ Contact Center 1169, 02-507-8180, 8181, 8183, 8187 (ในวัน และเวลาราชการ) หรือ Download ใบสมัครอบรมฟรี SMEs  และส่งใบสมัครทางโทรสาร 02-513-2021 หรือทางอีเมล์ smesactive@gmail.com

ระยะเวลาภายในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555

Source matichon.co.th

แสดงความคิดเห็นที่นี่

คุณอาจสนใจบทความเหล่านี้:

Comments

comments